تعداد بازدید: 781تعداد نظرات:

Siberian Larch) APR-21× 146)

ابعاد : 21 × 146 × 3950 میلی متر
نوع چوب : Siberian Larch (سوزنی برگ)
نوع پروفیل : APR
طول (میلی متر) : 3950
عرض (میلی متر) : 146
ضخامت (میلی متر) : 21