تعداد بازدید: 827تعداد نظرات:

Siberian Larch) PAR-27× 68)

ابعاد : 27 × 68 × (6000-5100-4000-3000) میلی متر
نوع چوب : Siberian Larch (سوزنی برگ)
نوع پروفیل : PAR
طول (میلی متر) : 6000-5100-4000-3000
عرض (میلی متر) : 68
ضخامت (میلی متر) : 27