تعداد بازدید: 982تعداد نظرات:

Siberian Larch) PAR-27× 68)

ابعاد : 27 × 68 × 4000 میلی متر
نوع چوب : Siberian Larch (سوزنی برگ)
نوع پروفیل : PAR
طول (میلی متر) : 4000
عرض (میلی متر) : 68
ضخامت (میلی متر) : 27