تعداد بازدید: 586تعداد نظرات:

Siberian Larch) RND-21× 144)

ابعاد : 21 × 144 × 3950 میلی متر
نوع چوب : Siberian Larch (سوزنی برگ)
نوع پروفیل : RND
طول (میلی متر) : 3950
عرض (میلی متر) : 144
ضخامت (میلی متر) : 21