تعداد بازدید: 1138تعداد نظرات:

Red Cedar) APR-18× 144)

ابعاد:18×144×(4220-3910-3610-3300-3000-2690-2390-2080)میلی متر
نوع چوب : Red Cedar (سوزنی برگ)
نوع پروفیل : APR
طول (میلی متر) : 4220-3910-3610-3300-3000-2690-2390-2080
عرض (میلی متر) : 144
ضخامت (میلی متر) : 18