نظرات و پیشنهادات مشتریان

پروژه آپادانا

آرشیتکت : مهندس وحید صفوی

پروژه قیطریه

آرشیتکت : مهندس بابک عبدی

پروژه دزاشیب

آرشیتکت : دکتر منصور وکیلی

پروژه میرداماد

نوع پارکت : Walnut Rustic Lacquered Ariloc 5 Gmm

پروژه زعفرانیه

آرشیتکت : مهندس بنکدار

پروژه بلوار فردوس

آرشیتکت : مهندس میلاد انصافیان

پروژه لواسان

آرشیتکت : مهندس برهانیان

پروژه شریعتی

آرشیتکت : مهندس شیرازیان

پروژه صدر

آرشیتکت : مهندس حامد بدری احمدی

پروژه فلسطین شمالی

آرشیتکت : شرکت مهندسین مشاور خشت اول رسام

پروژه ازگل

آرشیتکت : شرکت صدر فناوری نوین

پروژه دولت

آرشیتکت : شرکت بهسان، مهندس امان پور

پروژه ملل

آرشیتکت : مهندس راحمی نژاد

پروژه میدان قدس

آرشیتکت : مهندس سعیدی

پروژه کامرانیه

آرشیتکت : مهندس محمدرضا نیکبخت

پروژه خیابان خاقانی

آرشیتکت : مهندس بهادری 

پروژه خیابان یخچال

آرشیتکت : مهندس محمدرضا نیکبخت

پروژه خیابان ارتش

آرشیتکت : مهندس حائری زاده

پروژه خزرشهر

آرشیتکت : شرکت رام پارت پیشرو

پروژه مقدس اردبیلی

آرشیتکت : مهندس سرخابی

پروژه جردن برگراتور

آرشیتکت : مهندس زاهدی

پروژه یوسف آباد 5

آرشیتکت : مهندس وکیلی

پروژه فاطمی

آرشیتکت : مهندس عبدی

پروژه بخارست

آرشیتکت : مهندس تحویلی