فیلم نصب  چوب ترمو
اجرای چوب آکویا در نما
چوب ترمو در نمای پروژه شریعتی